Siste nytt om Onepix

28 mai 2024

Onepix Local och Cloud har båda uppdaterats med nya funktioner och förbättringar. Onepix Cloud har en ny enklare onboarding-upplevelse för ny-installation. Både Onepix Local och Cloud har stabilitetsförbättringar för Pearl Second Opinion.

 

Onepix Local 2.5.6.2556 endringar:

 • Pearl API-integrasjon sender nå jpeg-bilder
 • Innstilling for å deaktivere Pearl API-opplasting på klienten
 • Rettelse i oversettelser


Onepix Cloud 2.6.4.515 ändringar:

 • Onepix-data mottatt fra back-end etter autentisering, ingen separate Onepixdata.xml nødvendig.
 • Pearl API-integrasjon sender nå jpeg-bilder
 • Legg til innstilling for å deaktivere Pearl API-opplasting på klient
 • Løste påloggingsproblem relatert til spesifikke sikkerhetsinnstillinger

 

December 08, 2023

Onepix Local 2.5.5.2552 ändringar:

 • Uppdaterat Pearl API
 • Uppdaterade Pearl-visualiseringar
 • Ändringar i om rutan som refererar till onepix.app för brittiska e-manualer
 • Inaktivera flip-funktion för IO,PX,DX
 • Ändringar i när radera undersökningar är tillåtna
 • Sökning på sensorn serienummer i Onepix Audit viewer

 

Onepix Cloud 2.6.3.482 ändringar:

 • Uppdaterat Pearl API
 • Uppdaterade Pearl-visualiseringar
 • Logga ut användare funktion
 • Ändringar i om rutan som refererar till onepix.app för brittiska e-manualer
 • Inaktivera flip-funktion för IO,PX,DX
 • Ändringar i när radera undersökningar är tillåtna
 • Uppdaterat .net core till version 6.0 och x86 backend för bildkomprimering
 • E2V inläsningsmodul
 • XC-modalitet för Twain

 

Onepix Cloud 2.6.3.482 förbättringar:

 • Fixat problem med automation som gjorde att Onepix inte startade efter stängning av applikationen
 • Korrigerat problem där Onepix-klienten kraschar när man snabbt växlar mellan bilder med minivyn.
 • Fixat problem med blåskärm som kunde dyka upp med E2V-sensor
 • Patientinformationen ändras om du öppnar en ny patient medan bilden lagras på den tidigare patienten
 • Fixat problem som dyker upp när användaren lägger till en studiekommentar och lägger till en ny rad/enter
 • Korrigering av granskningsloggning som orsakade fel vid inloggning vid exit
 • Det går inte att hämta bilder från Carestream Panorama i Twain
 • Fixat problem där Onepix kunde krascha vid laddning av bild med ES-modalitet
 • Förbättrad minneshantering för att undvika krascher på högupplösta RGB-bilder
 • Rättat knappnavigering i minivy
 • Rättelse på felmeddelanden som inte var översatta
 • Onepix stängs inte ordentligt om OnepixSettings.xml är skrivskyddat.
 • Korrigering för att få Autotake att stänga vid byte/stängning av patient
 • Korrigerad vid inläsning för att inte tillåta äldre CDR mallar för bildfångst
 • Fixat problem med granskningsloggning. Målpatienten loggades inte när patienten eller studien flyttades
 • Åtgärdat problem där statusfältet saknades när miniatyrer laddades
 • Korrigering för att möjliggöra CPU-hypertrådning med 20 logiska processorer
 • Fixat problem med Planmeca-hårdvara som inte matade ut serienummer i DICOM informationen
 • Rättelse till Planmeca DX som sparade modalitet som IO istället för DX

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 
Mars 28, 2023

Onepix 2.5.3.2542

Den nya versionen innehåller flertalet förbättringar som gör upplevelsen av Onepix än bättre och mer driftsäkert..

Listan på förbättringar:

 • Förbättrad prestanda vid laddning av patient med många undersökningar
 • Bilder med låg komprimering laddas nu snabbare
 • Autotagning stängs nu när patient stängs ner eller annan patient öppnas
 • Uppdaterad licens-modul för stabilare funktion
 • Beskär och rotera funktionen uppdaterar nu tumnagel bilden rätt
 • Rättat fel där Onepix inte stängdes korrekt om onepixsettings.xml var skrivskyddad
 • Planmeca panoramabilder innehåller nu serienummer vid bildtagning utan Planmeca förhandsgranskning
 • Rättat fel som gjorde att Onepix stängdes ner på datorer med 20 logiska processorer och hypertrådning
 • Rättat fel som gjorde att CBCT undersökningar inte kunde öppnas direkt efter tagning
 • Mål patient visas nu rätt i händseloggen när undersökning flyttas till annan patient
 • Autotagning stängs nu när en CDR DICOM, Onepix 1 undersökningar markeras för att undvika fel
 • Rättning för Planmeca DX modul som sparade inställningar felaktigt under IO modalitet i inställningar
 • Rättat fel som gjorde att journal koppling slutade fungera när Onepix installationen reparerades
 • Korrigerat CBCT plugin där sökvägar inte kunde ändras
 • Rättat fel i Onepix Image Viewer som gjorde att den inte startade korrekt när patient namn innehöll specialtecken

----------------------------------------------------------------------------------------

NY - April 05, 2022

Onepix 2.5.3

Onepix version 2.5.3 innehåller funktionen Onepix AI som har förmågan att upptäcka de flesta tandpatologier och andra tillstånd som vanligtvis förekommer vid röntgenbilder med hjälp av AI teknik. Detta visualiseras direkt i Onepix som ett stöd för användaren vid diagnostik.

Onepix, version 2.5.3 medför även följande rättningar:

 • Skapande av Vatech log kunde få Onepix att krascha
 • Bilder från äldre Vatech panorama visas mörkare

----------------------------------------------------------------------------------------

NY - Dec 21, 2021

Onepix 2.5.2

Vi jobbar ständigt med att Onepix ska vara marknadens bästa och enklaste röntgenprogram att arbeta i. Onepix 2.5.2 innehåller flera rättningar som gör Onepix snabbare, stabilare och bättre att arbeta i.

Listan på förbättringar:

 • Onepix video använder nu standard videoupplösning istället för max upplösning
 • Onepix foto fungerar nu bättre med Nikon, Canon, iPhone och andra kameror som stödjer WPD
 • Inläsning med Dürr VistaEasy fungerar nu med samtliga varianter av scanners
 • Inläsning med Vatech GreenX fungerar nu felfritt
 • Inläsning från Carestream produkter förbrukar nu mindre CPU
 • Korrigerat radera serie till möjligt när inga monterade bilder finns
 • Förbättrad hantering av högupplösta bilder
 • Korrigerat fel på förhandsvisning i import fönstret
 • Korrigerat fel som kunde uppstå vid import av vissa JPG, PNG och TIF bilder
 • Korrigerat fel som kunde uppstå vid import av 32- och 64 bitars bilder
 • Förbättrat stöd för DICOM import av Panoramabilder från Morita
 • Mätningar på vissa panoramabilder från Morita visar nu kalibrerat värde

----------------------------------------------------------------------------------------

April 23, 2021

Onepix 2.5.1

Nya Onepix 2.5.1 innehåller rättningar på funktionerna för Worklist och PACS som används av röntgenavdelningar och andra specialistenheter.

Listan på förbättringar:

 • Korrigeringar för att existerande Worklist modul ska fungera korrekt i Onepix 2.
 • Rättat felaktigt meddelande vid försök att spara en bild en andra gång med Pacs plugin.
 • Vid export till Pacs sparades inte Window width/center i bilden, detta är nu rättat.
----------------------------------------------------------------------------------------
December 14, 2020

Onepix 2.5

Den nya versionen innehåller nyheter och rättningar som gör upplevelsen av Onepix än bättre. Bland de nya funktionerna kan nämnas beskära och friläges-rotera foto, men också fler filter för röntgenbilder och förbättringar på många befintliga funktioner.

Flertalet rättningar gör också Onepix ännu mer driftsäkert .

Version 2.5 inkluderar ändringar från version 2.4.2 och 2.4.3 som tidigare frisläppts till ett begränsat antal kunder.

Hela listan på ändringar:
 • Beskära och friläges-rotera fotobilder
 • Funktion för att lägga till eller ta bort patientuppgifter i utskrift
 • Onepix skärpafilter för MDX3 sensor
 • Ny skärpa funktion/reglage för samtliga bilder
 • Flytta serie och Ta bort serie är uppdelat i två olika funktioner
 • Visa datum och tidstämpel för förändringar i historiken
 • Begränsning i jämför fönster till 10 bilder som standard
 • Ändra datum på befintliga bilder
 • Funktion för behörighetsstyrning på grupp eller användarnivå
 • Förbättrad skalning av undersöknings- och verktygsfältet vid samtliga upplösningar
Följande rättningar är gjorda i Onepix 2.5
 • Rättat fel som gjorde att Vatech sensor använder för mycket CPU
 • Oläsbara/korrupta bildfiler orsakar krasch i importfunktionen, detta är nu rättat
 • Rättat fel som kunde orsaka låsning av Onepix när det stängdes från gransknings-vyn
 • Korrigerat histogramfilter på Hamamatsu sensorbilder som orsakade låsningar i Onepix
 • Inte längre möjligt att skapa mallar med för systemet reserverade specialtecken
 • Vissa snabb-kommandon slutar fungera efter att man varit i gransknings-vyn, det är nu rättat
 • Borttagning av serie tar nu endast bort serien och inte eventuella avmonterade bilder
 • Rättat fel som gjorde sökningar långsamma och eller orsakade låsningar i Onepix Admin
----------------------------------------------------------------------------------------
Mars 24, 2020

Onepix 2.4.1

Onepix 2.4.1 innehåller flera prestandaförbättringar och rättningar som gör Onepix snabbare, stabilare och bättre att arbeta i. Nu laddar undersökningar snabbare och stora bilder hanteras utan problem.

Vi har även gjort förbättringar som gör att Onepix fungerar stabilare för våra landstingskunder som kör Citrix.

Hela listan på förbättringar:

 • Rättat minnesläckor som gjorde att högupplösta RGB bilder inte visades i zoom vyn
 • Rättat fel som gjorde att tumnaglar skapades även om valet var inaktiverat
 • Jämför fönster stängs vid byte av patient.
 • Rättat fel som gjorde att ny patient inte kunde skapas när bilder var öppna för jämförelse
 • Jämföra och exportera bilder från sökresultat fungerade inte, det är nu rättat
 • Justerat inkonsekventa rubriker för spegelvänd funktioner
 • Fel som gjorde att fel bild kan visas när man väljer i navigationsvyn är åtgärdat.
 • Rättat fel i export funktion för valet anonymisera.
 • När Onepix öppnades snabbt efter att det avslutats kunde krasch uppstå, detta är rättat.
 • Förbättrad prestanda för patienter med många undersökningar.
 • Förbättrad hantering och presentation av avmonterade bilder.
 • Rättat fel vid utskrift från zoom fönster.
 • Personnummer tidigare synligt i logg fil, detta är ersatt med ett annat ID samt förnamn.
 • Lagt till stöd för att kunna skapa mallar för modaliteter CR och CT
 • Navigationsvyn är förbättrad och flyttad lägst upp till höger för ökad användarvänlighet.
 • F5 för att uppdatera patient fungerar nu igen.
 • Jämför bilder visas nu i den ordning som man har valt bilderna istället för positionsordning.
 • Rättat fel i kopplingen med Carita journalsystem
 • Förbättrad RSS funktionalitet som hanterar kortare avbrott bättre
 • Öppna bilder i zoom fönster från sökresultat fungerar nu korrekt
 • Rättningar i funktionen för att jämföra stackade bilder
 • Bättre hantering av databasversion i installationspaket vid uppgraderingar eller nedgraderingar
 • Förbättringar i databasscript för att optimera prestanda i Onepix
----------------------------------------------------------------------------------------
Oktober 17, 2019

Onepix 2.4

I Onepix 2.4.0.2339 har vi lagt till flera nya funktioner, exempelvis skärpareglage för Vatech sensorer och funktioner för att enklare hantera bilder i undersökningar. Även CBCT stödet har blivit bättre och Onepix kan nu visa bilder från alla CBCT källor. Vi har även lagt till stöd för Gendex sensorer i Onepix!

Självklart passar vi på att göra en del felrättningar och justeringar så att Onepix ska bli ännu bättre att arbeta i.

Nya funktioner:
 • Ny Hårdvara integrerad, inläsning är nu möjlig från Gendex produkter.
 • Stöd för att visa CBCT undersökningar som inte är inlästa via Onepix.
 • Nytt steglöst skärpa filter och högre upplösning för Vatech sensorer.
 • Skärpa filter anpassat för bilder från Digora scanners.
 • Möjlighet att öppna bilder utan karta, till exempel bilder som sparats in i Onepix direkt från en annan utrustning.
 • Möjlighet att montera bilder utan karta i en ny karta
 • Funktion för att exportera bilder i aktuell serie till Medicinskt PACS. Detta gör det möjligt att dela bilderna med andra avdelningar som har ett centralt PACS arkiv.
Rättningar:
 • Rättningar på hur bilder presenterades i import dialogen
 • Åtgärdat fel i import dialogen som gav krasch när pilarna användes
 • Serier som saknade kartobjekt kan nu öppnas i granskningsvyn
 • Korrigerat så att DX mallar nu kan visas i Ny Undersökningsvyn
 • Scrollbar nu synlig i Ny undersökningsvyn
 • Rättat fel som gjorde att inläsningsordning i standard viewsets inte kunde ändras
 • Optimerat sökfunktioner för sökningar i stora databaser
 • Korrigeringar på hur Onepix startas från journalsystem
 • Rättningar på CBCT plugin
 • Åtgärdat fel som gjorde att vit tumnagel skapades på vissa bilder
 • Rättat fel som gjorde att Planmeca Ceph inläsning inte kunde göras
 • Korrigerat så att utskrifter skalar bilder korrekt
 • Rättning för Offline aktivering av Onepix
 • Rättat fel som gjorde att import dialogen kraschade när Onepix kördes i Citrix miljö
 • Rättat fel som gjorde att Onepix Audit Log viewer inte kunde maximeras
----------------------------------------------------------------------------------------
NY - mars 01, 2019

Onepix 2.3.1

I denna version har vi rättat några mindre fel för att förbättra stabilitet och funktion i Onepix.

Rättningar:

 • Mätningar från viss hårdvara som saknade ”pixelsize calibrated” fungerar nu korrekt
 • Autofilter sparas nu korrekt om man ändrar i de filter som medföljer installationen
 • Export från äldre undersökningar som kunde orsaka krasch är nu åtgärdat
----------------------------------------------------------------------------------------
NY - februari 05, 2019

Onepix 2.3

I Onepix 2.3 hittar du förbättringar och rättningar på funktioner som de flesta använder varje dag, exempelvis förbättrad stabilitet i kopplingar mot Opus och Alma.

Som en extra säkerhet har vi uppdaterat våra säkerhetsfunktioner med exempelvis sömlös loggning av händelser och möjlighet att begränsa åtkomst.

Förbättringar:

 • Stöd för Facad
 • Funktion för att jämföra bilder i en bildstack
 • Funktion för att exportera bilder från stack
 • Möjlighet att slå på funktion för godkännande efter bildtagning
 • Säkerhetsfunktion som gör det möjligt att begränsa Onepix till att endast startas från journalsystem
 • Backa från zoom vyn till undersökningsvyn med ESC knapp
 • Ny video funktion i RDP/Citrix miljö med stöd för nya UVC standarden som de flesta nya intra-orala videokameror stödjer.
 • Ny foto funktion i RDP/Citrix miljö som stödjer alla kameror med stöd för direkttagning. Fungerar med flertalet modeller från Nikon, Canon, Iphone etc.
 • Möjlighet att inaktivera funktionerna radera och flytta undersökning
 • Stöd för Spark scanner

Rättningar:

 • Rättat fel i Alma koppling som kunde göra att patienter inte visades i Onepix
 • Frysfunktionen i USBCam2 fungerar nu även vid flera tagningar
 • Rättat fel som gjorde att patienter med fler än 65 undersökningar inte kunde visas
 • När patientnamn innehöll specialtecken kunde bilder inte importeras, det är nu rättat
 • Rättat fel som gjorde att avmontering av bild direkt efter import kunde ge fel.
 • Grafikfel på mätknapparna är åtgärdat
 • Förbättrad stabilitet i radera karta funktionen
 • Rättat fel som kunde uppstå vid dubbelklick på ”+” knappen vid bildtagning
 • Förbättrat funktion för Twain i Citrix miljö vid flerbildstagning
 • Rättningar är gjorda i funktionen för att skapa karta
 • Opus kopplingen fungerar nu bättre när patienten finns i Opus, men inte i Onepix
----------------------------------------------------------------------------------------
FIX - september 26, 2018

Onepix 2.2.1

I version 2.2.1 har vi förbättrat och korrigerat ett antal punkter som kommer göra upplevelsen av Onepix än bättre för våra kunder.

Rättningar:

 • Grafiken i zoomfönstret, exempelvis anteckningar, skalas nu korrekt vid förstoring
 • Noteringar gjorda med ritverktyget sparas nu korrekt i bilden
 • När fler bilder skrivs ut skalas dessa nu korrekt
 • Utskrifter av ändrade bilder i zoom fönstret visas nu korrekt
 • Förbättrad kontroll av för att säkerställa att bildsökväg och databas är tillgänglig
 • Fönster för ny undersökning fungerar nu korrekt även om Onepix är minimerat
 • Totalt avstånd visas nu korrekt på bilden
 • Rättning för att förhindra att bilder kan läsas in i låst undersökning
 • Rättat fel som kunde leda till korrupt karta vid drag and drop
 • Inaktiverat funktion för att avmontera bilder från äldre CDR undersökning
 • Förbättringar i funktionen skapa ny mall
 • Versionsnummer rapporteras nu korrekt
 • Rättat fel i offline aktivering av licens
 • Rättat fel i export funktion med valet för att anonymisera
 • Språkinställning är nu korrekt även när programmet startas via automation
 • TIFF bilddatum hämtas nu korrekt från bildfilen
 • Rättning i funktionen för koppling med unikt patient ID
 • Orientering blir nu korrekt även vid kombinerad rotering och spegling