Salgs- og leveringsbetingelser

Transportør: Unident benytter PostNord til levering av våre leveranser

Priser: Alle priser i nettbutikken er inklusive merverdiavgift. Når du er logget inn i vår nettbutikk er din rabatt fratrukket.

Leveringsbetingelser: Vi sender alle ordre så raskt som mulig, og bestillinger som mottas før kl. 13.00, sendes samme dag. Restordre ettersendes automatisk så snart vi mottar varene fra leverandør.

Frakt: Frakt tilkommer med en fast gunstig pris på postpakker inntil 30 kg. Restordre ettersendes fraktfritt. Ved dellevering av bestillingsvarer og lagervarer i samme bestilling, påløper frakt på bestillingsvarene.

Betalingsbetingelser: Netto pr. 15 dager. Har du mottatt kreditnota må du selv trekke dette fra fakturabeløpet ved neste betaling.

Ved avtale om samlefakura er betalingsbetingelsene fri måned + 15 dager. Etter forfall beregnes 12 % rente p.a. Unident AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen og renter og omkostninger er betalt. Det vises til panteloven §§ 3-14 og 3-22.

Garanti: Det gis normalt 12 måneder garanti på småutstyr, ved forskriftsmessig bruk. Fakturaen gjelder som garantiseddel. Kopi av faktura skal medfølge varer ved reklamasjon.

Reklamasjoner: Ved tap eller skade på varesendingen ved mottak, skal mottaker umiddelbart reklamere. Ved øvrige reklamasjoner, som feillevering, feil pris eller lignende skal reklamasjonen alltid skje innen 7 dager.

Retur: All retur må være forhåndsavtalt, og alltid skje innen 20 dager fra fakturadato. Fakturakopi samt en årsak til retur, skal følge returvarene. Varene må returneres i uåpnet og uskadd originalforpakning, den må ikke være skrevet på, teipet på eller av andre grunner gjort mindre salgbar. Kun varer som er kjøpt hos Unident AS vil bli kreditert. Kreditnota utstedes ved mottak av den returnerte vare. Spesialbestilte varer tas ikke i retur uten skriftlig avtale om dette.

Endring av salgsbetingelser: Unident AS forbeholder seg retten til å kunne endre sine salgs- og leveringsbetingelser løpende.

Tvister: Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i anledning leveranse av produkter fra Unident AS skal avgjøres etter norsk rett.