Unidents kursvilkår

VILKÅR FOR PÅMELDING:

Påmelding
Etter registrering mottar du en bekreftelse på kurs siden samt via en e-post. Deretter er din påmelding bindende. Gjennom din registrering aksepterer du Unidents kursvilkår.

Bekreftelse og fakturering
Unident utsteder kursbekreftelse på faktura. Informer oss via telefon eller e-post dersom du ikke har mottatt en bekreftelse etter påmelding.

Kursavgift og betaling
Betaling av kursavgiften skal skje i samsvar med de vilkår som angis i den spesifikke kursinformasjonen. Ved uteblitt eller for sen betaling eier vi retten til å debitere avgifter og renter etter loven.

Innstilt kurs
Unident forbeholder seg retten til å innstille ett kurs ved hendelser som f.eks sykdom, for få påmeldte eller oppståtte situasjoner utenfor vår kontroll (Force Majure). Dersom dette oppstår tilbakebetales 100% av innbetalt kursavgift.

Avbestilling
Avbestilling av kurs må skje skriftlig.

  • Ved avbestilling mer enn 30 dager før kursoppstart debiteres en avgift på 10% av kursavgiften.
  • Ved avbestilling 7-30 dager før kurset debiteres 50% av kursavgiften.
  • Ved seinere enn 6 dager før kursoppstart, alternativt at man uteblir fra kurset, debiteres hele kurskostnaden.

Dersom kursdeltakeren selv er forhindret til å delta på kurset går det ann å overgi deltakelsen til en annen person fra samme klinikk. Navn og mobilnummer på personen som erstatter skal informeres til Unident via telefon eller e-post senest 3 dager før kursoppstart.
Ved gratis kurs tar vi en no-show avgift på 400 kr dersom avbooking ikke er foretatt 24 timer før kursoppstart.