Onepix spørsmål og svar

Hva koster Onepix?
Snakk med en av våre selgere for aktuelt pris

Hva er inkludert i tjenesten?
I månedskostnaden inngår følgende:

 • Pleiegiverlisens
 • Brukerlisens
 • Gratis sikkerhetskopiering (Onepix Cloud)
 • Gratis forbindelse mellom felles klinikker (Onepix Cloud)
 • Ubegrenset lagringsplass (Onepix Cloud)
 • Sikker lagring i skyen (Onepix Cloud)
 • Support via telefon og e-post og mye mer

Er mine systemer kompatible med Onepix?
Onepix er et åpent system for alle dine bilder, med full integrering til de fleste røntgenprodukter og journalsystemer på det skandinaviske markedet.

Hvilke røntgensystemer er integrerte?

 • Acteon
 • Carestream
 • Dentalmind
 • Dürr
 • Fona Stellaris by Schick
 • Ekstraorale kameror
 • Hamamatsu
 • IC-Lercher
 • ImageLevel
 • Instrumentarium
 • Kavo
 • Morita
 • Planmeca
 • Schick
 • Sirona
 • Soredex
 • Vatech
 • Twain

Hvilke journalsystemer er integrerte?

 • Al Dente
 • Alma
 • Anita Dental
 • Carestream T4
 • Carita
 • DentalSuite
 • Frenda
 • Muntra
 • Nextsys
 • Opus
 • Orthodontis
 • TD Journal

Er systemet CE-merket?
Ja

Kan vi få tilgang til Onepix på flere klinikker?
Ja, med vår skybaserte tjeneste Onepix Cloud slipper dere kompliserte VPN-tilkoblinger og dyre, dedikerte forbindelser mellom klinikkene.

Må jeg ha min egen server?
Velger du vår skybaserte tjeneste Onepix Cloud, trenger du ingen server på klinikken og slipper dermed tidkrevende sikkerhetskopiering og dyre driftskostnader.

Hvordan fungerer det hvis jeg har et nettbasert journalsystem?
Det fungerer optimalt sammen med Onepix Cloud, ettersom klinikken kan bli helt serverfri og slippe tidkrevende sikkerhetskopiering og dyre driftskostnader.

Finnes det lokal support?
Ja! Onepix er et brukervennlig system utviklet ut fra lokale behov i nært samarbeid med tannleger og radiologer fra hele Skandinavia. Vår kunnskapsrike og spesialutdannede støtteteam kan ikke bare alt om Onepix, men
har også mange års erfaring med de særskilte kravene som stilles til en
tannlegeklinikk.