Clear Aligners

Ønsket om vakrere tenner har gjort at flere og flere voksne velger å regulere tennene. De siste årene har det vært en dramatisk økning i interessen for tannregulering, og antallet konsultasjoner om tannregulering er femdoblet blant voksne pasienter. En av grunnene kan være de nye metodene med clear aligners som gjør at tannreguleringen i prinsippet er usynlig.